INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016


LEGITIMACIÓ
Consentiment exprés i interès legítim

DESTINATARIS
No se cediran dades a tercers, tret d’obligació legal

DRETS
Accedir, rectificar i suprimir los dades, així com altres drets, tal i com s’explica a la informació addicional

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en las clàusules que es presenten a continuació

En compliment del que disposa el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 (d’ara endavant, “RGPD”) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, ORDA VINS SL. li informa com a RESPONSABLE DEL TRACTAMENT de que totes les dades de caràcter personal que ens proporcioni mitjançant seran incorporades a un fitxer de dades mantingut sota estrictes mesures de seguretat i confidencialitat.

Les seves dades seran emmagatzemades mentre gestionem el seu requeriment o fins que vostè ens indiqui el contrari, així com per tramitar encàrrecs, realitzar tasques administratives i remetre informació addicional que puguin ser del seu interès. Les finalitats de les operacions de gestió de dades que du a terme ORDA VINS SL. com a RESPONSABLE DEL TRACTAMENT son exclusivament la gestió de la relació amb els clients potencials i els contactes, així com per a finalitats comercials i de millora de la seva experiència en línia.

L’informem que l’ús dels formularis disponibles a està limitat a usuaris majors d’edat, per la qual cosa, al utilitzar qualsevol d’ells, vostè està garantint que compleix amb aquest requisit i accepta les conseqüències que se'n derivin en el cas que no fos així. Els formularis posats a disposició poden omplir-se en el idioma que vostè desitgi, no obstant, ORDA VINS SL. no es fa responsable dels errors o de l’impossibilitat d’atendre la seva sol·licitud degut al us d’un idioma inadequat. La negativa a facilitar determinades dades podrà suposar l’impossibilitat de complir amb la seva petició.

Vostè és el únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se ORDA VINS SL. de qualsevol responsabilitat al respecte, tanmateix, assegura i respon, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es compromet a mantenir-les degudament actualitzades.

En el moment d’entregar voluntàriament les seves dades, CONSENTEIX EXPRESSAMENT al seu tractament per part de ORDA VINS SL., així com la seva comunicació a entitats de les quals la connexió amb les seves dades sigui necessària o legalment obligatòria, i en el cas de comunicacions comercials mitjançant el correu electrònic o mitjà equivalent, CONSENTEIX EXPRESSAMENT a la seva recepció.

El consentiment atorgat podrà ser revocat en qualsevol moment mitjançant el exercici dels dret de limitació del tractament, portabilitat de les dades, accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que ORDA VINS SL. li garanteix, dirigint-se per escrit a [email protected]