CONDICIONS

El present document estableix les condicions per les quals es regeix la prestació dels serveis i la compra de productes.

La prestació dels serveis i la venda d’articles a través de la plataforma web es realitza sota la denominació ORDA VINS S.L., amb C.I.F. A02791564, amb domicili en Carrer Pere Alegret 12, 08720 Vilafranca del Penedès, Barcelona. La societat està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Fulla 554550, Foli 119, Volum 47524, Inscripció 1a.

Les Condicions regulen la relació de venda entre ORDA VINS SL i l’Usuari/Client, d’acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, el Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Aquestes condicions de contractació són complementàries al nostre Avís Legal. Llegeixi atentament les presents Condicions, el nostre Avís Legal, Política de Cookies i Política de Privacitat abans d’accedir al servei.

Tant la navegació per la web , com l’adquisició dels productes oferts en ella finalitzant el procés de compra, suposen l’acceptació de les presents Condicions, de l’Avís Legal i de la Política de Cookies.

Aquestes condicions podrien ser modificades. És la seva responsabilitat llegir-les periòdicament, ja que resultaran aplicables aquelles que es trobin vigents en el moment de realització de comandes o en el moment d’ús de la plataforma web.


WEB

Si fa un ús dels serveis i realitza comandes a través del lloc web www.ordavins.com, pren el compromís de:

Fer ús d’aquest lloc web únicament per a realitzar consultes o comandes legalment vàlides.
No realitzar cap comanda falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s’ha fet una comanda d’aquesta índole estarem autoritzats a anul·lar-la i informar les autoritats pertinents.
Facilitar-nos la seva adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades de contacte de manera veraç i exacta. Així mateix, ens autoritza a fer ús d’aquesta informació per a posar-nos en contacte amb vostè si fos necessari (veure la nostra Política de Privacitat).
És important tenir en compte que, sense la informació necessària, no podrem cursar la seva comanda o prestar-li els serveis encarregats.
En realitzar una comanda a través d’aquest lloc web, vostè declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per a celebrar contractes.


PRIVACITAT

La informació o dades personals que ens faciliti seran tractades conforme al que s’estableix en la nostra Política de Privacitat i Cookies. Quan contracti els serveis disponibles a aquesta plataforma web, vostè consent expressament el tractament d’aquesta informació i dades, així com declara que tota la informació és certa i que es correspon amb la realitat.

Les dades que ens siguin proporcionades podran ser incorporades a un fitxer responsabilitat d'ORDA VINS SL, podent exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició.

La finalitat del tractament de les seves dades únicament és per a cursar la comanda amb èxit i poder-li lliurar els productes que hagi seleccionat en el procediment de compra. Així mateix, se li enviarà informació sobre la seva comanda i se’l  podrà contactar per al lliurament, com també en cas  que fos necessari.

Les seves dades no seran cedides, excepte per portar a terme les finalitats descrites i/o per obligació legal.


SERVEIS

És una botiga online on es pot comprar vi elaborat únicament per ORDA VINS SL. Només podran comprar en la plataforma web els majors d’edat.


COMANDA

El procediment de compra a es caracteritza per ser una contractació electrònica indirecta, ja que la contractació es fa via online, però el lliurament de la mercaderia es fa de manera física. Per a adquirir un producte, cal seleccionar-lo i afegir-lo al “carret de compra”. Posteriorment, l’Usuari podrà gestionar els elements seleccionats i eliminar aquells que finalment no desitgi adquirir. En cas de continuar amb el procediment de compra, s’hauran de llegir atentament aquestes Condicions, les quals s’accepten expressament en finalitzar el procés de compra mitjançant un “clik”. Per a realitzar la compra cal emplenar, en tot cas, les dades essencials per a cursar la comanda. Finalment, s’haurà de procedir al pagament mitjançant plataforma PAY PAL o transferència bancària. Una vegada realitzada la comanda, s’enviarà un correu electrònic de confirmació acceptant la comanda en el termini màxim de 24h.

Com a regla general, els productes seran lliurats a la direcció indicada per l’Usuari en un termini de 5-8 dies laborals comptats des de la confirmació de la comanda.

Els preus dels productes seran els que s’estipulin a cada moment en el lloc web i s’expressaran en la moneda en curs oficial de la Unió Europea (€ , euros).

Els preus que s’indiquen de cada producte en la plataforma de venda inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i altres impostos que puguin resultar aplicables.

Els preus no inclouen les despeses d’enviament o qualsevol altre servei addicional del producte adquirit. Per als territoris de la península, l’enviament serà gratuït sempre que la comanda superi els 90 €. Per als territoris de les Illes Balears, l’enviament serà gratuït sempre que la comanda superi els 150 €.

Als territoris de Canàries, Ceuta i Melilla, només es podran fer les comandes mitjançant el correu electrònic [email protected]. En aquest cas, podria haver-hi despeses addicionals de duanes.

El preu del producte, els impostos aplicables i les despeses d’enviament apareixeran desglossades en el moment de la compra, perquè l’Usuari pugui saber exactament a què es correspon cadascuna.

Els preus poden canviar en qualsevol moment. No obstant això, els possibles canvis no afectaran les comandes respecte a les quals ja t’hàgim enviat un correu electrònic de confirmació.

Els pagaments s’han de realitzar mitjançant plataforma PAY PAL o transferència bancària.

En el cas de pagament mitjançant transferència bancària es considera que el pagament ha estat efectuat un cop es rebi la transferència el destinatari, moment en que es procedirà a la preparació i enviament de la comanda.

Totes les operacions que impliquen transmissió de dades personals o bancàries es realitzen de manera segura. ORDA VINS SL. garanteix que les transaccions realitzades en aquesta plataforma web són segures.

En fer “clik” en finalitzar la comanda, vostè està confirmant les presents Condicions de manera expressa.

És important que tingui en compte que les targetes de crèdit estan subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora. Si aquesta entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament, així com tampoc podrem formalitzar el contracte de compra.

La comanda es podrà modificar o cancel·lar abans de la seva expedició. Per a això, serà necessari contactar al més aviat possible amb ORDA VINS SL. través del correu electrònic [email protected]. En el cas que la seva comanda no hagi estat enviada, se li reemborsarà l’import de compra íntegrament en el termini de 14 dies.

En cas d’haver realitzat la comanda vostè podrà corregir els errors relacionats amb les dades personals aportades durant el procés de compra dirigint-se a [email protected], així com exercir el dret de rectificació contemplat a la nostra Política de Privacitat a través del mateix correu electrònic.

Aquesta plataforma web mostra finestres de confirmació en diversos apartats del procés de compra que no permeten prosseguir amb la comanda si les dades d’aquests apartats no s’han proporcionat correctament. Així mateix, oferim els detalls de tots els articles que hagi afegit al seu “carret” durant el procés de compra, de manera que, abans de realitzar el pagament, pugui modificar les dades de la seva comanda o rectificar qualsevol error.

Si vostè detecta algun error en la teva comanda amb posterioritat a la finalització del procés de compra, haurà de posar-se en contacte amb nosaltres a [email protected] de manera immediata per a esmenar l’error.

Els vins i els preus són vàlids mentre així figurin a la plataforma web. No obstant això, totes les comandes estan subjectes a la disponibilitat dels productes.

Intentem mantenir els nivells d’existències de la botiga online actualitzats en tot moment, enviant sempre l’anyada que figura en la web en el procés de compra. Si es produïssin dificultats per al subministrament de productes o si no queden articles en estoc, se li oferirà el reemborsament de qualsevol quantitat que pogués haver abonat, o bé se li oferirà una anyada alternativa al mateix preu.

Des del moment en què es confirmi la seva compra mitjançant el correu electrònic de confirmació, rebrà la seva comanda en uns 5-8 dies laborals i, en tot cas, en el termini màxim de 30 dies a comptar des de la data de la confirmació de la comanda. El període de 5-8 dies, podria veure’s alterat en funció de la xarxa de distribució dels nostres col·laboradors de la zona o a causa de circumstàncies excepcionals.

Si per algun motiu no poguéssim efectuar el lliurament, l’informarem d’aquesta circumstància i li donarem l’opció de seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament.

Tingui en compte, en qualsevol cas, que no preparem comandes els dissabtes, els diumenges, vigílies de festius, ni festius, així com en altres dates específicament indicades per ORDA VINS SL.

A l’efecte de les presents Condicions, s’entendrà que s’ha produït el “lliurament” o que la comanda ha estat “lliurada” en el moment en el qual vostè o un tercer autoritzat adquireixi la possessió material del/els producte/s, la qual cosa s’acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda en l’adreça de lliurament convingut.

Si ens resulta impossible efectuar el lliurament en l’adreça especificada en el moment de la compra, l’empresa de missatgeria li deixarà una nota i la seva comanda tornarà al remitent. En aquest cas se l’informarà quan ORDA VINS SL disposi de la mercaderia i se li oferirà tornar-li a enviar els productes, assumint vostè, en tot cas, els costos del transport. Si ja no desitja el producte i el mateix està en òptimes condicions se li podria reemborsar l’import pagat, no sent reemborsables els conceptes del transport.

Els riscos dels productes seran a càrrec seu a partir del moment del seu lliurament.

Adquirirà la propietat dels productes quan rebem el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació amb aquests, incloses les despeses d’enviament, o bé en el moment del lliurament, si aquest tingués lloc en un moment posterior.

De conformitat amb el que disposa l’article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, el lliurament dels articles s’entendrà localitzat al territori d’aplicació de l’IVA espanyol si l’adreça de lliurament està en territori espanyol, excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l’article concret de què es tracti.

En les comandes amb destinació a Canàries, Ceuta i Melilla, els lliuraments es trobaran exemptes d’IVA per aplicació del que disposa l’article 21 de Llei 37/1992, sense perjudici de l’aplicació dels impostos i aranzels corresponents conforme a la normativa vigent en cadascun d’aquests territoris.

Vostè ens autoritza expressament a emetre la factura en suport electrònic, la qual rebrà posteriorment a la confirmació de la seva comanda. Si bé, podrà indicar-nos en el moment de la comanda la seva voluntat de rebre una factura en paper, i en aquest cas, li remetrem la factura en aquest format a l’adreça indicada juntament amb la comanda.

De conformitat amb l’article 102 de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, el consumidor i usuari tindrà dret a desistir del contracte durant un període de 14 dies naturals sense indicar el motiu i sense incórrer en cap cost addicional. No obstant això, les despeses de transport de la devolució aniran al seu càrrec.

No es podrà exercir el dret de desistiment quan existeixin indicis que els productes han estat oberts, manipulats o exposats a condicions inadequades. És obligatori retornar els productes protegits correctament, en el seu embalatge original i en perfecte estat per a la seva venda posterior.

Abans de fer l’enviament, a ORDA VINS SL revisem cada producte que li enviem perquè li arribi en les condicions òptimes. Fem tasts dels lots que servim i tenim una rotació de producte òptima. No obstant això, és possible que alguna ampolla pugui arribar al seu destí de manera defectuosa. En aquest cas, si considera, que en el moment del lliurament, el producte no s’ajusta a l’estipulat en el contracte de compra, haurà de posar-se en contacte amb nosaltres de manera immediata (48 hores) a través de [email protected], indicant el nom i cognoms, núm. comanda i motiu de la reclamació. Posteriorment, rebrà un correu informatiu sobre el procés de devolució i el reemborsament.

Una vegada rebut el vi defectuós, procedirem a examinar-lo detingudament i li comunicarem per correu electrònic dins d’un termini raonable si escau el  seu reemborsament o substitució . En cap cas s’acceptaran com a defectuoses ampolles de vi a les quals  els  falti més quantitat que la necessària per a tastar-lo. El reemborsament o la substitució de l’article s’efectuarà el més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant que procedeix el reemborsament o la substitució de l’article no conforme.

Les quantitats pagades per aquells productes que siguin retornats a causa d’algun defecte, quan realment existeixi, li seran reemborsades íntegrament, incloses les despeses de lliurament i/o els costos què hagués assumit per a retornar-nos el producte. En cas que el producte complís amb les condicions de venda, les despeses seran a càrrec de l’Usuari.

ORDA VINS SL. és titular o té la corresponent llicència de tots els drets de propietat intel·lectual o industrial de la plataforma web, així com de tots els seus continguts . Per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i/o transformació de la totalitat o part dels continguts sense la deguda autorització.

La normativa aplicable exigeix que part de la informació o comunicacions que li enviem siguin per escrit. Conseqüentment, vostè accepta que la major part d’aquestes comunicacions amb nosaltres siguin electròniques.

Ens posarem en contacte amb vostè per correu electrònic, o fins i tot li podríem facilitar informació mitjançant avisos al web.

A efectes contractuals, vostè consent l’ús del  mitjà electrònic de comunicació. Se l’informa que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que li enviem de manera electrònica compleixen amb els requisits legals de manera escrita. Aquesta condició no afectarà els seus drets reconeguts per llei.

Les notificacions que ens enviï hauran d’enviar-se preferiblement a [email protected].

Tret que s’estipuli el contrari, li podrem enviar comunicacions al correu electrònic.

El contracte és vinculant tant per a vostè com per ORDA VINS SL, així com per als respectius successors, cessionaris i causahavents.

Vostè no podrà transmetre, cedir, gravar o de qualsevol altra manera transferir un contracte o algun dels drets o obligacions que se’n derivin , sense haver obtingut el nostre consentiment previ per escrit.

Podem transmetre, cedir, gravar, subcontractar o de qualsevol altra manera transferir un contracte o algun dels drets o obligacions que se’n derivin , en qualsevol moment durant la seva vigència.

Per a evitar qualsevol dubte, aquestes transmissions, cessions, gravàmens o altres transferències no afectaran els seus drets que com a consumidor té reconeguts per llei, ni anul·laran, reduiran o limitaran de qualsevol altra forma les garanties, tant expresses com tàcites, que li haguéssim pogut atorgar.

No serem responsables per cap incompliment o retard en el  compliment d’alguna de les obligacions assumides, quan   sigui degut  a esdeveniments que estan fora del nostre control raonable (“Causa de Força Major”).

Les Causes de Força Major inclouran qualsevol acte, esdeveniment, falta d’exercici, omissió o accident que estigui fora del nostre control raonable i entre altres, els següents:

  • Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.

  • Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.

  • Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.

  • Impossibilitat d’ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.

  • Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

S’entendrà que les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la Causa de Força Major continuï, i disposarem d’una ampliació en el termini per a complir aquestes obligacions per un període de temps igual al que duri la Causa de Força Major.

Posarem tots els mitjans raonables perquè finalitzi la Causa de Força Major o per a trobar una solució que ens permeti complir les nostres obligacions malgrat la Causa de Força Major.

Si alguna de les presents Condicions o alguna disposició fos declarada nul·la i sense efecte per resolució ferma dictada per l’autoritat competent, els restants termes i condicions romandran en vigor, sense que quedin afectats per aquesta declaració de nul·lita.

Aquestes Condicions i els documents que la complementen (Avís Legal, Política de Privacitat i Cookies) constitueixen un acord íntegre entre les Parts i, per tant, substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa, anteriorment convinguda, tant verbalment com per escrit, entre elles.

Ambdues Parts reconeixen estar d’acord en celebrar aquest contracte sense tenir en compte cap escrit, declaració o promesa feta amb anterioritat, excepte en cas que fessin referència expressa a allò establert en aquestes Condicions.

Cap de les Parts emprendrà accions legals contra l’altra abans de la celebració del contracte, tret que fos per raó d’un acte de caràcter fraudulent. Tot i això, es podran emprendre accions legals en cas d’incompliment d’aquestes Condicions.

Tenim dret a revisar i a modificar les presents Condicions en qualsevol moment.

Recordi que està subjecte a les Polítiques i Condicions vigents en el moment en què utilitzi el web lo efectuï cada comanda, tret que per llei o decisió d’organismes governamentals hàgim de fer canvis amb caràcter retroactiu en aquestes polítiques, Condicions o Declaració de Privacitat, i en aquest cas, els possibles canvis afectaran també les comandes que hagués fet prèviament.

L’ús de la nostra plataforma web i els contractes de compra de productes a través de la mateixa es regiran per la legislació espanyola.